Projektovanje i isporuka mokrog rashladnog tornja CTF 180/B i montaža u proizvodnom pogonu Odžaci kompanije Standard Gas d.o.o.

Standard Gas je proizvođač i distributer TNG-a i rangiran je među najvećim kompanijama u sektoru alternativne energije u Jugoistočnoj Evropi.