-    Rekonstrukcija i modernizacija hibridne rashladne kule, sa mokrim i suvim delom tornja, projektovanje i puštanje u rad. Zamena lopatica ventilatora sa novim pultruznim od FRPa.

-    Učestvovanje u projektovanju crpljenja vode iz reke Drave za potrebe TE TO Osijek i BE TO Osijek.