-    Izrada studije opravdanosti rekonstrukcije rashladnih kula, Interzona, hiperboloičnog oblika sa prirodnom promajom i povećanje kapaciteta.

-    ZVVZ projektovanje i isporuka sa montažom, elektrofiltera.